Arabiska för slev

mighrafa
ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ
slev – femininum singular

Det arabiska ordet för slev uttalas mighrafa och skrivs ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns slev i:

maghaarif
ﻣَﻐَﺎﺭِﻑ
slev – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slev består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slev

Alla bokstäver i slev

ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
ghayn
gh
ra
r
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slev består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ och uttalas mighrafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver