Arabiska för förlovning

khuTuuba
ﺧُﻄُﻮﺑَﺔ
förlovning – femininum singular

Det arabiska ordet för förlovning uttalas khuTuuba och skrivs ﺧُﻄُﻮﺑَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förlovning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlovning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlovning

Alla bokstäver i förlovning

ﺧُﻄُﻮﺑَﺔ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
kha
kh
Ta
T
waw
w
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förlovning består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧُﻄُﻮﺑَﺔ och uttalas khuTuuba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver