Arabiska för vinter

shitaa'
ﺷِﺘَﺎﺀ
vinter – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vinter uttalas shitaa' och skrivs ﺷِﺘَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: årstiderna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet vinter

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vinter består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ta som skrivs och uttalas t och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vinter

Alla bokstäver i vinter

ﺷِﺘَﺎﺀ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
 
shin
sh
ta
t
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för vinter består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺷِﺘَﺎﺀ och uttalas shitaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver