Arabiska för företag

sharika
ﺷَﺮِﻛَﺔ
företag – femininum singular

Det arabiska ordet för företag uttalas sharika och skrivs ﺷَﺮِﻛَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns företag i:

sharikaat
ﺷَﺮِﻛَﺎﺕ
företag – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet företag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet företag består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med företag

Alla bokstäver i företag

ﺷَﺮِﻛَﺔ
ﺷـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för företag består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﻛَﺔ och uttalas sharika.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver