Arabiska för gata

shaari3
ﺷَﺎﺭِﻉ
gata – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gata uttalas shaari3 och skrivs ﺷَﺎﺭِﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gata i:

shiwaari3
ﺷِﻮَﺍﺭِﻉ
gata – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet gata

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gata består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gata

Alla bokstäver i gata

ﺷَﺎﺭِﻉ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
alef
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för gata består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺭِﻉ och uttalas shaari3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver