Arabiska för ros

warda
ﻭَﺭﺩَﺓ
ros – femininum singular

Det arabiska ordet för ros uttalas warda och skrivs ﻭَﺭﺩَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ros i:

ward
ﻭَﺭﺩ
ros – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ros

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ros består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ros

Alla bokstäver i ros

ﻭَﺭﺩَﺓ
 
 
ـﻮ
ـﺮ
ـﺪ
ـﺔ
 
waw
w
ra
r
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ros består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺭﺩَﺓ och uttalas warda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ros

fa3la blir warda

Vi har sett att det arabiska ordet för ros skrivs ﻭَﺭﺩَﺓ och uttalas warda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet warda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ros