Arabiska för post

bariid
ﺑَﺮِﻳﺪ
post – maskulinum singular

Det arabiska ordet för post uttalas bariid och skrivs ﺑَﺮِﻳﺪ.

Kategori: kommunikation
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet post

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet post består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med post

Alla bokstäver i post

ﺑَﺮِﻳﺪ
ﺑـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
beh
b
ra
r
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för post består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺮِﻳﺪ och uttalas bariid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för post

fa3iil blir bariid

Vi har sett att det arabiska ordet för post skrivs ﺑَﺮِﻳﺪ och uttalas bariid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet bariid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som post