Arabiska för barn

Tifl
ﻃِﻔﻞ
barn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för barn uttalas Tifl och skrivs ﻃِﻔﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns barn i:

Tifla
ﻃِﻔﻠَﺔ
barn – femininum singular
Tiflaat
ﻃِﻔﻠَﺎﺕ
barn – femininum plural
'aTfaal
ﺃَﻃﻔَﺎﻝ
barn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet barn

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet barn består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med barn

Alla bokstäver i barn

ﻃِﻔﻞ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﻃـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
fa
f
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för barn består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﻔﻞ och uttalas Tifl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för barn

fi3l blir Tifl

Vi har sett att det arabiska ordet för barn skrivs ﻃِﻔﻞ och uttalas Tifl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är T, f och l, blir ordet Tifl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som barn