Arabiska för ungdom

shaabb
ﺷَﺎﺏّ
ungdom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ungdom uttalas shaabb och skrivs ﺷَﺎﺏّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ungdom i:

shabaab
ﺷَﺒَﺎﺏ
ungdom – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ungdom

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ungdom består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ungdom

ﺷَﺎﺏّ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
shin
sh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ungdom består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺏّ och uttalas shaabb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver