Arabiska för dryck

mashruub
ﻣَﺸﺮُﻭﺏ
dryck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dryck uttalas mashruub och skrivs ﻣَﺸﺮُﻭﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dryck i:

mashruubaat
ﻣَﺸﺮُﻭﺑَﺎﺕ
dryck – maskulinum plural
Kategori: dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet dryck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dryck består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dryck

Alla bokstäver i dryck

ﻣَﺸﺮُﻭﺏ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
shin
sh
ra
r
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dryck består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﺮُﻭﺏ och uttalas mashruub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver