Arabiska för ridning

rukuub
ﺭُﻛُﻮﺏ
ridning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ridning uttalas rukuub och skrivs ﺭُﻛُﻮﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ridning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ridning

Alla bokstäver i ridning

ﺭُﻛُﻮﺏ
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻮ
 
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
kaf
k
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ridning består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﻛُﻮﺏ och uttalas rukuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ridning

fu3uul blir rukuub

Vi har sett att det arabiska ordet för ridning skrivs ﺭُﻛُﻮﺏ och uttalas rukuub. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är r, k och b, blir ordet rukuub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ridning