Arabiska för explosiv

mutafajjir
ﻣُﺘَﻔَﺠِّﺮ
explosiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för explosiv uttalas mutafajjir och skrivs ﻣُﺘَﻔَﺠِّﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet explosiv

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet explosiv består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med explosiv

Alla bokstäver i explosiv

ﻣُﺘَﻔَﺠِّﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
fa
f
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för explosiv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻔَﺠِّﺮ och uttalas mutafajjir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för explosiv

mutafa33il blir mutafajjir

Vi har sett att det arabiska ordet för explosiv skrivs ﻣُﺘَﻔَﺠِّﺮ och uttalas mutafajjir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är f, j och r, blir ordet mutafajjir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som explosiv