Arabiska för skog

Hursh
ﺣُﺮﺵ
skog – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skog uttalas Hursh och skrivs ﺣُﺮﺵ.

Förutom grundformen finns skog i:

'aHraash
ﺃَﺣﺮَﺍﺵ
skog – maskulinum plural
Kategori: biologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skog

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skog består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skog

Alla bokstäver i skog

ﺣُﺮﺵ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
Ha
H
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för skog består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﺮﺵ och uttalas Hursh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skog

fu3l blir Hursh

Vi har sett att det arabiska ordet för skog skrivs ﺣُﺮﺵ och uttalas Hursh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är H, r och sh, blir ordet Hursh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skog