Arabiska för analys

taHliil
ﺗَﺤﻠِﻴﻞ
analys – maskulinum singular

Det arabiska ordet för analys uttalas taHliil och skrivs ﺗَﺤﻠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns analys i:

taHliilaat
ﺗَﺤﻠِﻴﻠَﺎﺕ
analys – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet analys

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet analys består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med analys

Alla bokstäver i analys

ﺗَﺤﻠِﻴﻞ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
Ha
H
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för analys består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﻠِﻴﻞ och uttalas taHliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver