Arabiska för våg

mawja
ﻣَﻮﺟَﺔ
våg – femininum singular

Det arabiska ordet för våg uttalas mawja och skrivs ﻣَﻮﺟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns våg i:

'amwaaj
ﺃَﻣﻮَﺍﺝ
våg – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet våg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet våg består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med våg

Alla bokstäver i våg

ﻣَﻮﺟَﺔ
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för våg består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺟَﺔ och uttalas mawja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för våg

fa3la blir mawja

Vi har sett att det arabiska ordet för våg skrivs ﻣَﻮﺟَﺔ och uttalas mawja. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är m, w och j, blir ordet mawja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som våg