Arabiska för övning

tamriin
ﺗَﻤﺮِﻳﻦ
övning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för övning uttalas tamriin och skrivs ﺗَﻤﺮِﻳﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet övning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övning består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övning

Alla bokstäver i övning

ﺗَﻤﺮِﻳﻦ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
mim
m
ra
r
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för övning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻤﺮِﻳﻦ och uttalas tamriin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övning

taf3iil blir tamriin

Vi har sett att det arabiska ordet för övning skrivs ﺗَﻤﺮِﻳﻦ och uttalas tamriin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är m, r och n, blir ordet tamriin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övning