Arabiska för mått, storlek

qiyaas
ﻗِﻴَﺎﺱ
mått, storlek – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mått, storlek uttalas qiyaas och skrivs ﻗِﻴَﺎﺱ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Så används ordet mått, storlek

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mått, storlek består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mått, storlek

Alla bokstäver i mått, storlek

ﻗِﻴَﺎﺱ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
ya
y
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mått, storlek består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ordet skrivs därför ﻗِﻴَﺎﺱ och uttalas qiyaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver