Arabiska för fönster

shubbaak
ﺷُﺒَّﺎﻙ
fönster – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fönster uttalas shubbaak och skrivs ﺷُﺒَّﺎﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet fönster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fönster består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fönster

Alla bokstäver i fönster

ﺷُﺒَّﺎﻙ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
shin
sh
beh
b
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för fönster består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ordet skrivs därför ﺷُﺒَّﺎﻙ och uttalas shubbaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver