Arabiska för klättring

tasalluq
ﺗَﺴَﻠُّﻖ
klättring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klättring uttalas tasalluq och skrivs ﺗَﺴَﻠُّﻖ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klättring

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klättring består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klättring

Alla bokstäver i klättring

ﺗَﺴَﻠُّﻖ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
sin
s
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för klättring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻠُّﻖ och uttalas tasalluq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klättring

tafa33ul blir tasalluq

Vi har sett att det arabiska ordet för klättring skrivs ﺗَﺴَﻠُّﻖ och uttalas tasalluq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är s, l och q, blir ordet tasalluq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klättring