Arabiska för bärare, gravid

Haamil
ﺣَﺎﻣِﻞ
bärare, gravid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bärare, gravid uttalas Haamil och skrivs ﺣَﺎﻣِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet bärare, gravid

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bärare, gravid består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bärare, gravid

Alla bokstäver i bärare, gravid

ﺣَﺎﻣِﻞ
ﺣـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bärare, gravid består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻣِﻞ och uttalas Haamil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bärare, gravid

faa3il blir Haamil

Vi har sett att det arabiska ordet för bärare, gravid skrivs ﺣَﺎﻣِﻞ och uttalas Haamil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, m och l, blir ordet Haamil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bärare, gravid