Arabiska för blomma

zahra
ﺯَﻫﺮَﺓ
blomma – femininum singular

Det arabiska ordet för blomma uttalas zahra och skrivs ﺯَﻫﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns blomma i:

'azhaar
ﺃَﺯﻫَﺎﺭ
blomma – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blomma

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blomma består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blomma

Alla bokstäver i blomma

ﺯَﻫﺮَﺓ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺮ
 
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ـﺔ
 
zayn
z
ha
h
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blomma består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻫﺮَﺓ och uttalas zahra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blomma

fa3la blir zahra

Vi har sett att det arabiska ordet för blomma skrivs ﺯَﻫﺮَﺓ och uttalas zahra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är z, h och r, blir ordet zahra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blomma