Arabiska för kudde

makhadda
ﻣَﺨَﺪَّﺓ
kudde – femininum singular

Det arabiska ordet för kudde uttalas makhadda och skrivs ﻣَﺨَﺪَّﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv.

Så används ordet kudde

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kudde består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kudde

Alla bokstäver i kudde

ﻣَﺨَﺪَّﺓ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺔ
 
mim
m
kha
kh
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kudde består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺨَﺪَّﺓ och uttalas makhadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver