Arabiska för fattigdom

faqr
ﻓَﻘﺮ
fattigdom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fattigdom uttalas faqr och skrivs ﻓَﻘﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fattigdom

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fattigdom består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, qaf som skrivs och uttalas q och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fattigdom

Alla bokstäver i fattigdom

ﻓَﻘﺮ
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
 
fa
f
qaf
q
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fattigdom består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻘﺮ och uttalas faqr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fattigdom

fa3l blir faqr

Vi har sett att det arabiska ordet för fattigdom skrivs ﻓَﻘﺮ och uttalas faqr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, q och r, blir ordet faqr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fattigdom