Arabiska för son

ibn
ﺍِﺑﻦ
son – maskulinum singular

Det arabiska ordet för son uttalas ibn och skrivs ﺍِﺑﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet son

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet son består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med son

Alla bokstäver i son

ﺍِﺑﻦ
ﺑـ
ـﻦ
 
ﺑـ
ـﻦ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
beh
b
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för son består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﻦ och uttalas ibn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver