Arabiska för reflektion

in3ikaas
ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ
reflektion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för reflektion uttalas in3ikaas och skrivs ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet reflektion

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reflektion består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reflektion

Alla bokstäver i reflektion

ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
alef
nun
n
ayn
3
kaf
k
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för reflektion består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ och uttalas in3ikaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reflektion

infi3aal blir in3ikaas

Vi har sett att det arabiska ordet för reflektion skrivs ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ och uttalas in3ikaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är 3, k och s, blir ordet in3ikaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reflektion