Arabiska för klassrum, säsong, termin

faSl
ﻓَﺼﻞ
klassrum, säsong, termin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klassrum, säsong, termin uttalas faSl och skrivs ﻓَﺼﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klassrum, säsong, termin i:

fuSuul
ﻓُﺼُﻮﻝ
klassrum, säsong, termin – maskulinum plural
Kategori: årstiderna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klassrum, säsong, termin

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klassrum, säsong, termin består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klassrum, säsong, termin

Alla bokstäver i klassrum, säsong, termin

ﻓَﺼﻞ
ﻓـ
ـﺼـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﺼـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
Sad
S
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för klassrum, säsong, termin består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺼﻞ och uttalas faSl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klassrum, säsong, termin

fa3l blir faSl

Vi har sett att det arabiska ordet för klassrum, säsong, termin skrivs ﻓَﺼﻞ och uttalas faSl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, S och l, blir ordet faSl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klassrum, säsong, termin