Arabiska för liv

Hayaa
ﺣَﻴَﺎﺓ
liv – femininum singular

Det arabiska ordet för liv uttalas Hayaa och skrivs ﺣَﻴَﺎﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet liv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liv består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liv

Alla bokstäver i liv

ﺣَﻴَﺎﺓ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺔ
 
Ha
H
ya
y
alef
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för liv består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻴَﺎﺓ och uttalas Hayaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver