Arabiska för ljud, röst, votum

Sawt
ﺻَﻮﺕ
ljud, röst, votum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ljud, röst, votum uttalas Sawt och skrivs ﺻَﻮﺕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ljud, röst, votum i:

'aSwaat
ﺃَﺻﻮَﺍﺕ
ljud, röst, votum – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ljud, röst, votum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljud, röst, votum består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljud, röst, votum

Alla bokstäver i ljud, röst, votum

ﺻَﻮﺕ
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
Sad
S
waw
w
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för ljud, röst, votum består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻮﺕ och uttalas Sawt.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ljud, röst, votum

fa3l blir Sawt

Vi har sett att det arabiska ordet för ljud, röst, votum skrivs ﺻَﻮﺕ och uttalas Sawt. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, w och t, blir ordet Sawt.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ljud, röst, votum