Arabiska för kompanjon, vän, ägare

SaaHib
ﺻَﺎﺣِﺐ
kompanjon, vän, ägare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kompanjon, vän, ägare uttalas SaaHib och skrivs ﺻَﺎﺣِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kompanjon, vän, ägare i:

'aSHaab
ﺃَﺻﺤَﺎﺏ
kompanjon, vän, ägare – maskulinum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet kompanjon, vän, ägare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kompanjon, vän, ägare består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kompanjon, vän, ägare

Alla bokstäver i kompanjon, vän, ägare

ﺻَﺎﺣِﺐ
ﺻـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
alef
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kompanjon, vän, ägare består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺣِﺐ och uttalas SaaHib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kompanjon, vän, ägare

faa3il blir SaaHib

Vi har sett att det arabiska ordet för kompanjon, vän, ägare skrivs ﺻَﺎﺣِﺐ och uttalas SaaHib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, H och b, blir ordet SaaHib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kompanjon, vän, ägare