Arabiska för nyckel

miftaaH
ﻣِﻔﺘَﺎﺡ
nyckel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nyckel uttalas miftaaH och skrivs ﻣِﻔﺘَﺎﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nyckel i:

mafaatiiH
ﻣَﻔَﺎﺗِﻴﺢ
nyckel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet nyckel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nyckel består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nyckel

Alla bokstäver i nyckel

ﻣِﻔﺘَﺎﺡ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
fa
f
ta
t
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för nyckel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻔﺘَﺎﺡ och uttalas miftaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nyckel

mif3aal blir miftaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för nyckel skrivs ﻣِﻔﺘَﺎﺡ och uttalas miftaaH. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet miftaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nyckel