Arabiska för moster

khaala
ﺧَﺎﻟَﺔ
moster – femininum singular

Det arabiska ordet för moster uttalas khaala och skrivs ﺧَﺎﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet moster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet moster består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med moster

Alla bokstäver i moster

ﺧَﺎﻟَﺔ
ﺧـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
kha
kh
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för moster består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻟَﺔ och uttalas khaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver