Arabiska för dörr

baab
ﺑَﺎﺏ
dörr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dörr uttalas baab och skrivs ﺑَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dörr i:

'abwaab
ﺃَﺑﻮَﺍﺏ
dörr – maskulinum plural
Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dörr

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dörr består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dörr

Alla bokstäver i dörr

ﺑَﺎﺏ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
beh
b
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dörr består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺏ och uttalas baab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver