Arabiska för stigande

Su3uud
ﺻُﻌُﻮﺩ
stigande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stigande uttalas Su3uud och skrivs ﺻُﻌُﻮﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stigande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stigande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stigande

Alla bokstäver i stigande

ﺻُﻌُﻮﺩ
ﺻـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻌـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺪ
 
Sad
S
ayn
3
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för stigande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻُﻌُﻮﺩ och uttalas Su3uud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stigande

fu3uul blir Su3uud

Vi har sett att det arabiska ordet för stigande skrivs ﺻُﻌُﻮﺩ och uttalas Su3uud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är S, 3 och d, blir ordet Su3uud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stigande