Arabiska för gift

mutazawwij
ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ
gift – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gift uttalas mutazawwij och skrivs ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gift i:

mutazawwija
ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺟَﺔ
gift – femininum singular
mutazawwijaat
ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺟَﺎﺕ
gift – femininum plural
mutazawwijuuna
ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺟُﻮﻥَ
gift – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet gift

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gift består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gift

Alla bokstäver i gift

ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
ta
t
zayn
z
waw
w
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för gift består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ och uttalas mutazawwij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gift

mutafa33il blir mutazawwij

Vi har sett att det arabiska ordet för gift skrivs ﻣُﺘَﺰَﻭِّﺝ och uttalas mutazawwij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är z, w och j, blir ordet mutazawwij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gift