Arabiska för aktivitet, yrke

shughl
ﺷُﻐﻞ
aktivitet, yrke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aktivitet, yrke uttalas shughl och skrivs ﺷُﻐﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns aktivitet, yrke i:

'ashghaal
ﺃَﺷﻐَﺎﻝ
aktivitet, yrke – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet aktivitet, yrke

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivitet, yrke består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ghayn som skrivs och uttalas gh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivitet, yrke

Alla bokstäver i aktivitet, yrke

ﺷُﻐﻞ
ﺷـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
ghayn
gh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för aktivitet, yrke består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﻐﻞ och uttalas shughl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver