Arabiska för slav, tjänare

3abd
ﻋَﺒﺪ
slav, tjänare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slav, tjänare uttalas 3abd och skrivs ﻋَﺒﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns slav, tjänare i:

3abiid
ﻋَﺒِﻴﺪ
slav, tjänare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet slav, tjänare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slav, tjänare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slav, tjänare

Alla bokstäver i slav, tjänare

ﻋَﺒﺪ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
 
ayn
3
beh
b
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för slav, tjänare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺒﺪ och uttalas 3abd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slav, tjänare

fa3l blir 3abd

Vi har sett att det arabiska ordet för slav, tjänare skrivs ﻋَﺒﺪ och uttalas 3abd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, b och d, blir ordet 3abd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slav, tjänare