Arabiska för brev

risaala
ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ
brev – femininum singular

Det arabiska ordet för brev uttalas risaala och skrivs ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns brev i:

rasaa'il
ﺭَﺳَﺎﺋِﻞ
brev – femininum plural
Kategori: kommunikation
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet brev

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brev består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brev

Alla bokstäver i brev

ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ
ﺳـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ra
r
sin
s
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för brev består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ och uttalas risaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brev

fi3aala blir risaala

Vi har sett att det arabiska ordet för brev skrivs ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ och uttalas risaala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är r, s och l, blir ordet risaala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brev