Arabiska för musik

muusiiqaa
ﻣُﻮﺳِﻴﻘَﻰ
musik – femininum singular

Det arabiska ordet för musik uttalas muusiiqaa och skrivs ﻣُﻮﺳِﻴﻘَﻰ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet musik

Alla bokstäver i musik

ﻣُﻮﺳِﻴﻘَﻰ
ﻣـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻰ
 
mim
m
waw
w
sin
s
ya
y
qaf
q
a
 
 
Det arabiska ordet för musik består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣُﻮﺳِﻴﻘَﻰ och uttalas muusiiqaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver