Arabiska för tomrum

faraagh
ﻓَﺮَﺍﻍ
tomrum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tomrum uttalas faraagh och skrivs ﻓَﺮَﺍﻍ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tomrum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tomrum består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tomrum

Alla bokstäver i tomrum

ﻓَﺮَﺍﻍ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
fa
f
ra
r
alef
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för tomrum består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَﺍﻍ och uttalas faraagh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tomrum

fa3aal blir faraagh

Vi har sett att det arabiska ordet för tomrum skrivs ﻓَﺮَﺍﻍ och uttalas faraagh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är f, r och gh, blir ordet faraagh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tomrum