Arabiska för förtroende, tillit

thiqa
ﺛِﻘَﺔ
förtroende, tillit – femininum singular

Det arabiska ordet för förtroende, tillit uttalas thiqa och skrivs ﺛِﻘَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet förtroende, tillit

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtroende, tillit består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, tha som skrivs och uttalas th och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtroende, tillit

Alla bokstäver i förtroende, tillit

ﺛِﻘَﺔ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
tha
th
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förtroende, tillit består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺛِﻘَﺔ och uttalas thiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver