Arabiska för armbåge

mirfaq
ﻣِﺮﻓَﻖ
armbåge – maskulinum singular

Det arabiska ordet för armbåge uttalas mirfaq och skrivs ﻣِﺮﻓَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns armbåge i:

maraafiq
ﻣَﺮَﺍﻓِﻖ
armbåge – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet armbåge

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet armbåge består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med armbåge

Alla bokstäver i armbåge

ﻣِﺮﻓَﻖ
ﻣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ra
r
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för armbåge består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺮﻓَﻖ och uttalas mirfaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för armbåge

mif3al blir mirfaq

Vi har sett att det arabiska ordet för armbåge skrivs ﻣِﺮﻓَﻖ och uttalas mirfaq. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är r, f och q, blir ordet mirfaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som armbåge