Arabiska för bok

kitaab
ﻛِﺘَﺎﺏ
bok – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bok uttalas kitaab och skrivs ﻛِﺘَﺎﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bok i:

kutub
ﻛُﺘُﺐ
bok – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bok

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bok består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bok

Alla bokstäver i bok

ﻛِﺘَﺎﺏ
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
ta
t
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bok består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛِﺘَﺎﺏ och uttalas kitaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bok

fi3aal blir kitaab

Vi har sett att det arabiska ordet för bok skrivs ﻛِﺘَﺎﺏ och uttalas kitaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet kitaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bok