Arabiska för sittande

juluus
ﺟُﻠُﻮﺱ
sittande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sittande uttalas juluus och skrivs ﺟُﻠُﻮﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sittande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sittande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sittande

Alla bokstäver i sittande

ﺟُﻠُﻮﺱ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
lam
l
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sittande består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﻠُﻮﺱ och uttalas juluus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sittande

fu3uul blir juluus

Vi har sett att det arabiska ordet för sittande skrivs ﺟُﻠُﻮﺱ och uttalas juluus. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är j, l och s, blir ordet juluus.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sittande