Arabiska för får

kharuuf
ﺧَﺮُﻭﻑ
får – maskulinum singular

Det arabiska ordet för får uttalas kharuuf och skrivs ﺧَﺮُﻭﻑ.

Förutom grundformen finns får i:

khirfaan
ﺧِﺮﻓَﺎﻥ
får – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet får

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet får består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med får

Alla bokstäver i får

ﺧَﺮُﻭﻑ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
ra
r
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för får består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺮُﻭﻑ och uttalas kharuuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver