Arabiska för sittplats, säte

miq3ad
ﻣِﻘﻌَﺪ
sittplats, säte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sittplats, säte uttalas miq3ad och skrivs ﻣِﻘﻌَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sittplats, säte i:

maqaa3id
ﻣَﻘَﺎﻋِﺪ
sittplats, säte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet sittplats, säte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sittplats, säte består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sittplats, säte

Alla bokstäver i sittplats, säte

ﻣِﻘﻌَﺪ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
mim
m
qaf
q
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för sittplats, säte består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﻌَﺪ och uttalas miq3ad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sittplats, säte

mif3al blir miq3ad

Vi har sett att det arabiska ordet för sittplats, säte skrivs ﻣِﻘﻌَﺪ och uttalas miq3ad. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är q, 3 och d, blir ordet miq3ad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sittplats, säte