Arabiska för fara, risk

khaTar
ﺧَﻄَﺮ
fara, risk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fara, risk uttalas khaTar och skrivs ﺧَﻄَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fara, risk i:

'akhTaar
ﺃَﺧﻄَﺎﺭ
fara, risk – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fara, risk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fara, risk består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fara, risk

Alla bokstäver i fara, risk

ﺧَﻄَﺮ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
kha
kh
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fara, risk består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻄَﺮ och uttalas khaTar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver