Arabiska för chef, president

ra'iis
ﺭَﺋِﻴﺲ
chef, president – maskulinum singular

Det arabiska ordet för chef, president uttalas ra'iis och skrivs ﺭَﺋِﻴﺲ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv.

Så används ordet chef, president

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet chef, president består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med chef, president

Alla bokstäver i chef, president

ﺭَﺋِﻴﺲ
ﺋـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﺋـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ـﺮ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ra
r
'
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för chef, president består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Ordet skrivs därför ﺭَﺋِﻴﺲ och uttalas ra'iis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver