Arabiska för lojal, sekreterare, ärlig

'amiin
ﺃَﻣِﻴﻦ
lojal, sekreterare, ärlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lojal, sekreterare, ärlig uttalas 'amiin och skrivs ﺃَﻣِﻴﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lojal, sekreterare, ärlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lojal, sekreterare, ärlig består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lojal, sekreterare, ärlig

Alla bokstäver i lojal, sekreterare, ärlig

ﺃَﻣِﻴﻦ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
mim
m
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lojal, sekreterare, ärlig består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻣِﻴﻦ och uttalas 'amiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lojal, sekreterare, ärlig

fa3iil blir 'amiin

Vi har sett att det arabiska ordet för lojal, sekreterare, ärlig skrivs ﺃَﻣِﻴﻦ och uttalas 'amiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är ', m och n, blir ordet 'amiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lojal, sekreterare, ärlig