Arabiska för kniv

sikkiin
ﺳِﻜِّﻴﻦ
kniv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kniv uttalas sikkiin och skrivs ﺳِﻜِّﻴﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv.

Så används ordet kniv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kniv består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kniv

Alla bokstäver i kniv

ﺳِﻜِّﻴﻦ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
kaf
k
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kniv består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺳِﻜِّﻴﻦ och uttalas sikkiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver