Arabiska för grotta

kahf
ﻛَﻬﻒ
grotta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grotta uttalas kahf och skrivs ﻛَﻬﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns grotta i:

kuhuuf
ﻛُﻬُﻮﻑ
grotta – maskulinum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grotta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grotta består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ha som skrivs och uttalas h och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i grotta

ﻛَﻬﻒ
ﻛـ
ـﻬـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻬـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
ha
h
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för grotta består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻬﻒ och uttalas kahf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grotta

fa3l blir kahf

Vi har sett att det arabiska ordet för grotta skrivs ﻛَﻬﻒ och uttalas kahf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är k, h och f, blir ordet kahf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grotta